Odstąpienie od umowy

VIII. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

  • 8.1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8.6., 8.8

  • 8.2. Bieg terminu do odstąpienia: a) od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

  • 8.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (m.in. oświadczenie w formie pisma wysłanego pocztą, pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza dostępnego na stronie Sklepu, przez złożenie oświadczenia na stronie Sklepu). Dane adresowe: Joanna Kowalska DODATKI, ul. Limanowskiego 7a/1, 60-743 Poznań, tel: 61 6611235, (pn-pt, godz.8-15), jkdodatki@hotmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  • 8.4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.

  • 8.5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

  • 8.6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Proszę odesłać nam rzecz na adres: Joanna Kowalska DODATKI, ul. Limanowskiego 7a/1, 60-743 Poznań

  • 8.7. Konsument jest obowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  • 8.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  • 8.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów w zakresie usługi dotyczącej zapakowania Towaru na prezent, które zgodnie z pkt. 4.11 rozdziału IV Regulaminu zostały w pełni wykonane przez Sprzedawcę oraz w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb..

 

  • 8.10. Koronki, taśmy, wstążki oraz inne materiały cięte na życzenie klienta w ilości innej niż opakowanie zbiorcze traktowane będą jako Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i jako takie nie podlegają zwrotowi!

pixel